Taxameter

Friåkare beställer sin Digitax taxameter från oss.

Taxisystem Digitax

 

Halda taxameter beställs direkt från dem, genom hyreskontrakt.

Halda
Halda M2, www.halda.se/
Beställningsformulär finns på deras hemsida.

STRUCTAB

Megtax taxameter beställs via oss.