Taxameter

För närvarande beställer man sin taxameter från respektive leverantör.

TAXIsystem
Digitax taxameter
08-551 103 50

Halda
Halda M2, www.halda.se/
021-156 600