Fleetguard & Elektronisk körjournal

fleetguard_nasta_g
Fleetguard
Nästa generations trafikledning för små företag

Optimera dina transporter – effektivisera hanteringen!
powerpoint-ikon FleetGuard små företag (Powerpoint presentation)

Förenklad administration

Väljer du den elektroniska körjournalen Foxguard körjournal separerar du enkelt tjänstemil från privata mil och du får mer tid över till annat.

fg-elektroniskkj1
fg-elektroniskkj2
  • Enkel och personlig tillgång via internet
  • Automatisk nedladdning av data
  • Se skillnad på privata eller tjänstekörda mil
Ger dig,
Enkel och personlig tillgång via internet
Automatisk nedladdning av data
Se skillnad på privata eller tjänstekörda mil
För,
Tjänstebil
Egen bil i arbete
Företagsägda bilar
fg-elektroniskkj3
fg-elektroniskkj4
  • Automatisk registrering av samtliga körningar
  • Godkänd enligt Skattverkets krav
  • Uppfyller kraven för personupplysningar utgiven av Datainspektionen
  • Web baserad lösning med personlig inloggning för föraren av bilen
  • Listar resor med datum, tid, distans och eventuell ersättning för resan
  • Föraren lägger in avsikten med resan
  • Skicka den färdig utfyllda körjournalen som en e-post i pdf

Möjlighet for export till ekonomisystem eller affärssystem

powerpoint-ikon FleetGuard