Portsystem

Tele Radio

Utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrning i huvudsak
för industriellt bruk. Företaget grundades i Lysekil 1955 och har
sedan dess utvecklats till en expansiv koncern, Tele Radio Group.

Åkerströms

Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag
som utvecklar, producerar, marknadsför och servar produkter
för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer,
portar och lok.