Dräger alkolås

draeger

Dräger Interlock®7500
är ett godkänt alkolås
framtaget för fordon, som ska användas iDräger Interlock 7500 förebyggande användning eller i villkorad verksamhet (alkolås efter rattfylleri).

Särskilda egenskaper hos Interlock 7500 är den extremt korta uppvärmningstiden och dess snabba beredskap för användning.
Interlock 7500 mäter specifikt alkohol. Mätresultatet är pålitligt och exakt.
Dessutom identifieras och lagras försök att kringgå
eller manipulera enheten. Enheten kan identifiera
om alkoholen som detekteras i utandningsprovet är
verklig alkohol eller endast munalkohol. Alla relevanta
händelser sparas i Dataloggen såsom datum, tid,
för lämnat utandningsprov, eventuell uppmätt
alkoholkoncentration, fordonsstarter och -stopp.
Designen på Interlock 7500 är tilltalande och ergonomisk
och med munstycket på baksidan.

Egenskaper

Teknisk information
Mätprincip: Elektrokemisk sensor
Omgivningsförhållanden för drift: Temperatur -40 °C till 85 °C
Beredskap för användning: <5 sek. (över 0 °C)
<60 sek. (vid -20 °C)
<110 sek. (vid -40 °C)

Källa: Autokatalogen KGK

PDF interlock-7500