Tele Radio

tele-radio

Radiostyrning för industriellt bruk
Allt fler moment inom industrin radiostyrs idag och de positiva effekterna är många. Arbetsmiljön förbättras och blir säkare, rörelsefriheten ökar, ergonomin förbättras och förslitningar samt arbetsskador minskar.

TELE RADIO´s system bidrar till att förenkla och säkra kommunikationen mellan människa och maskin. Radiostyrningarna kan kombineras och anpassas till varje unik miljö utan att ge avkall på de säkerhetskrav som ställs inom modern industri idag.

Produkterna används i de mest skiftande applikationer över hela världen.
I det högteknologiska samhället krävs det yttersta av både människa och teknik.

Därför ska du välja radiostyrning från Tele Radio
För att våra produkter håller – de är gjorda för att du ska kunna använda dem i tuffa miljöer, ofta där det är dammigt, varmt, kallt, smutsigt eller oljigt. Vi kommer att göra allt vi kan för att skapa bästa lösningen för din applikation. Antingen du väljer att styra den via radio eller mobiltelefonnätet, med eller utan feedback. Det är viktigt för oss att du är nöjd med din fjärrstyrning.

För din trygghet är vi certificerade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Att värna om vår miljö är viktigt, därför är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001.”

Källa: www.tele-radio.com

Broschyrer

System T20,
Dörr, Port & Grind
Mottagare
pdf-ikon T20_T60RX_ADx_www_SE
pdf-ikon
 T20RX_ASx_www_SE
pdf-ikon T20RX_02AKx_www_SE
Sändare
pdf-ikon T20TX_SHx_www_SE
pdf-ikon T20TX_NKx_www_SE

System Leopard,
Mobila applikationer med höga säkerhetskrav
pdf-ikon LF_T80_Leopard_www_SE

System Lion,
Större byggkranar, skogsmaskiner, traverser med trallval, lastväxlare m.m.
pdf-ikon LF-860-RX001-A06-SE

System Tiger,
För att radiostyra lyftapplikationer
pdf-ikon LF_Tiger_www_EN

System T60,
El- och hydralstyrning, motorer, mobilt
pdf-ikon T20_T60RX_ADx_www_SE

System Jaguar,
El- samt hydralvinschar
pdf-ikon LF-T70-RX001-A03-SE

System Cheetah,
Grindöppning, båthamnar, storgarage m.m.
pdf-ikon LF_T50_www_SE

System Lynx,
När du behöver total kontroll över din utrustning
Mottagare

pdf-ikon Lynx_RX1_EN
Sändare
pdf-ikon Lynx_TX1_EN

Tillbehör
pdf-ikon tele-radio_Tillbehor