Försäljningsvillkor

Försäljnings- och köpvillkor, Betalningsvillkor, Leveransvillkor, Returvillkor, Ej mottaget gods2011_forsaljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGS- OCH KÖPVILLKOR

ÅTERKÖP
För vara vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/CD-konvolut, toner/bläckpatron eller annat förbrukningsmaterial ej brutits eller på annan sätt skadats eller använts, accepterar Vianet Sverige AB återköp under åtta dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild eller ljudupptagningar vars plombering/försegling, med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.

GARANTI
Garantier på varan lämnas av respektive leverantörer. Vianet Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av leverantörerna specifierade.

REKLAMATION
För att åberopa att varan är felaktig skall kunden reklamera varan till Vianet Sverige AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan. Kunden skall således vid ankomst kontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Vianet Sverige AB att neka retur, omleverans eller hävning. Se även nedan angående ansvar för fel.

ANSVAR FÖR FEL
Föreligger fel som Vianet Svarige AB ansvarar för, åtar sig Vianet Sverige AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Vianet Sverige AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive leverantör eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Vianet Sverige AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, -men ej begränsat till, inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, eller annan ekonomisk skada.

FELSÖKNINGSAVGIFT
Vid inlämning av vara/produkt som man vill ha undersökt för eventuell reparation tar Vianet ut en felsökningsavgift om det ej finns garanti. I felsökningsavgiften ingår fraktkostnad. Vill man ej reparera så debiterar vi felsökning.

I förhållande till konsument är konsumentköplagen tillämplig.

 betalningsvillkor

BETALNINGSVILLKOR

Hos oss kan du betala i förskott eller med kort eller mot faktura.

Betalningsvillkor för faktura är 10 dagar om ej annat är avtalat. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 40:-. Om betalning ändå ej skett enligt påminnelsens förfallodag så skickas inkassobrev med en avgift på 180:-. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 24%  räknat från fakturans förfallodag. Om betalning fortfarande inte erhållits så skickas ärendet vidare till Kronofogden.

Vi skickar varor med Postnord. Till privatpersoner och nya kunder skickas varan mot förskottsbetalning om ej annat är överenskommet.

Frakt debiteras enligt postens avgifter.

leveransvillkor

LEVERANSVILLKOR

Leveranstiden är normalt några dagar från det att din beställning görs. Skulle något vara tillfälligt slut i lagret kan leveranstiden vara längre. I förekommande fall meddelar Vianet Sverige AB detta.

returvillkor

RETURVILLKOR

Kunden har rätt att returnera produkter ur ordinarie sortiment vars originalförpackning inte brutits eller skadats. För sådana produkter accepterar Vianet Sverige AB återköp under 10 dagar från leveransdatum d.v.s. från det att Kunden mottagit produkten.

Kund som önskar returnera produkt skall kontakta Vianet Sverige AB för returnummer. Kunden skall betala returfrakten samt bifoga ordersedel eller faktura samt returnummer tillsammans med produkten. Returfrakten sker på Kundens risk. Saknas någon handling eller om frakten inte är betald återsänds produkten till Kund på Kundens bekostnad.

Vid giltig retur sker återbetalning och ett avdrag görs med upp till 200 kronor plus moms för administrerings- och hanteringskostnader.

Vid icke giltig retur sänds produkten tillbaka på kundens bekostnad och Vianet Sverige AB tar ut en avgift på 200 kronor plus moms per produkt för administrerings- och hanteringskostnader. Ingen återbetalning sker i detta fall.

ej_mottagen_order

EJ MOTTAGEN ORDER, EJ UTHÄMTAT GODS

Om beställaren/mottagaren ej tar emot/hämtar ut gods som är beställt från Vianet Sverige AB faktureras 350 SEK, exkl. moms, plus returfrakt per försändelse.