Miljöpolicy

Miljö

Vianet Sverige AB’s miljöpolicy styrs av en sammanvägning
av vad som är tekniskt ekonomiskt rimligt genomförbart.

Att välja leverantörer som visar att de tillsammans med
oss kan och vill bidraga till att minska miljöpåverkan.
Att utforma en fungerande källsortering, använda miljövänligt
förpackningsmaterial och returhantering av begagnat emballage.

  • Undvika onödig energiåtgång.
  • Välja rätt transportmetod.
  • Vår miljöpolicy förbättras och förnyas ständigt.
  • Följa gällande lagar och andra miljökrav.
  • Varje medarbetare ska vara medveten och förstå
    miljökonsekvenserna och kunna ta ansvar för
    miljöpåverkan som kan uppstå i det egna arbetet.

Mats Kero
Markus Åhman