Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal

malux_korjournal

 

Automatisk körjournal och enkel
hantering med Malux SmartPhone-app,
få push-notiser via en säker hemsida.

Kör du bil i tjänsten? Skriver körjournal?

Genom att installera elektronisk körjournal
från Malux i era tjänstebilar försäkrar du dig
om att alltid ha korrekt ifyllda körjournaler.

 

Elektronisk körjournal från Malux:

  • Ett fast pris för tre års användande.
  • Enkel och smidig att använda.
  • Push-funktion till din SmartPhone.
  • Tidsbesparande för både förare, arbetsgivare och fordonsansvarig.
  • Går inte att manipulera.
  • Vid en revision finns informationen tillgänglig.
  • Inga dolda kostnader.
  • GPS enheten ingår.
  • Garanti under hela avtalstiden.
  • Backup i tio år.

Hur fungerar tjänsten?
En GPS-enhet monteras dolt i fordonet. Enheten mäter
hela tiden fordonets körsträcka via satelliter och skickar
informationen till en databas.

När du parkerat bilen kommer ett meddelande i din SmartPhone
med en fråga om vad körningen gällde; Tjänst eller Privat.

Du registrerar detta enkelt medan det ligger färskt i minnet.
Enklare kan det inte bli!

 

http://www.billiggare.se/