Inbrottslarm

inbrottslarm

Agility – hög säkerhet med 2-vägs kommunikation

Agility är ett professionellt och godkänt trådlöst inbrottslarm
med övervakad digital radioöverföring på 868MHz.
Produkten är provad enligt SSF1014 utgåva 3 och innehar
SBSC-intyg i Larmklass R.
Det stora urvalet av trådlösa tillbehör, 1- eller 2-vägs, gör
Agility till det ideala valet vid trådlösa säkerhetsinstallationer,
stora som små. Tillbehör som 2-vägs knappsats,
2-vägs fjärrkontroll, trådlösa sirener samt 2-vägs detektorer
gör det enkelt att bygga ett avancerat, men driftsäkert,
trådlöst larmsystem.
Agility har möjlighet till 32 trådlösa sektioner och
4 trådbundna sektioner (med I/O modul) fördelade på
upp till 3 individuella larmområden.

Den trådlösa knappsatsen
har en inbyggd proxläsare för enkelt handhavande utan kod.
Funktionen ”Föräldrakontroll” kan aktiveras på proxbrickor
och koder så att t.ex. ett SMS skickas iväg till vald mottagare
när dessa används för från- eller tillkoppling av Agility.
Via SMS är det möjligt att fjärrstyra Agility, t.ex för att
frånkoppla systemet när hantverkare behöver komma in i
huset men man inte vill dela ut en kod.
Via instickskort har Agility möjlighet till larmöverföring
via IP eller GSM/GPRS, instickskorten kan kombineras fritt
enligt gällande förutsättningar. Uppringare för analog
telelinje (PSTN) medföljer som standard i centralapparaten.
Förutom överföring till larmcentral, med konventionella
larmformat som SIA eller ContactID, kan upp till 16
privatpersoner meddelas om larm eller fel i systemet
via SMS, E-Mail eller röstmeddelande.

Agility är ett menydrivet system som anpassar sig efter
installerade enheter och moduler, endast relevanta menyer
visas i användar- och installatörsläget. Programmering och
driftsättning av Agility görs via knappsats eller PC-mjukvara
(Configuration Software ”CS”). Mjukvaran är helt på svenska
och anslutning till centralapparaten är möjlig via
programmeringskabel (se Tillbehör), eller IP/GSM/PSTN
beroende på installerade instickskort.
Trådlösa enheter läggs enkelt in i systemet via inlärningsläget
som aktiveras direkt på centralapparaten eller i
programmeringsläget (mjukvara eller knappsats).
Agility identifierar automatiskt typ av enhet
(detektor, siren, fjärrkontroll) och ställer in den i systemet.
Det är även möjligt att programmera in enheter med
serienummer manuellt.

Funktioner
Inbyggd larmsändare för SMS, GSM eller GPRS
• 32 trådlösa sektioner
• 868MHz
• 3 larmområden
• Inbyggd uppringare för analog telelinje (PSTN)
• Upp till 3 knappsatser
• Upp till 8 fjärrkontroller (2-vägs eller 1-vägs)
• Upp till 3 trådlösa sirener (inne eller ute)
• 32 användarkoder
• Inbyggd röstmodul
• Larmbesked till slutanvändaren via
SMS/Mail/Talmodul
• 250 händelser sparas i minnet
• 4 trådbundna sektionsingångar & 4 utgångar
(2x3A relä och 2x500mA) med I/O-modul (RW132IO)
• Programmering via trådlös knappsats eller
Windowsbaserad programvara
• Fjärranslutning med mjukvara via IP/GSM/GPRS/PSTN
• Inbyggd transformator

Agility larmpaket:
– Centralapparat med förinstallerat GSM-instickskort
– Inbyggd siren och telefonuppringare
– RW132 knappsats inkl. 2st proxbrickor (63 314 81)
– T95 IR-detektor ( 63 376 39)
– T72M trådlös magnetkontakt/universalsändare (63 480 57)

 

Källa: https://www.teletec.se